Onderzoek

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat chiropractische zorg zowel veilig als effectief is. Het bewijs ondersteunt de natuurlijke, kosteneffectieve aanpak van chiropractische zorg voor verschillende aandoeningen.

Voor acute en chronische pijn

"Patiënten met chronische lage rugpijn die behandeld werden door chiropractoren, toonden na een maand meer verbetering en tevredenheid dan patiënten die behandeld werden door huisartsen. Tevredenheidsscores waren hoger voor chiropractie patiënten. Een groter deel van de chiropractie patiënten (56% versus 13%) rapporteerde dat hun lage rugpijn beter of veel beter was, terwijl bijna een derde van de medische patiënten meldde dat hun lage rugpijn slechter of veel slechter was. "
- Nyiendo et al (2000), Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek werden 183 patiënten met nekpijn willekeurig toegewezen aan manuele therapie (wervelkolom mobilisatie), fysiotherapie (voornamelijk oefening) of huisartsenzorg (begeleiding, advies en medicatie) in een 52-weken durende studie. De klinische uitkomsten waren dat manuele therapie resulteerde in een sneller herstel dan fysiotherapie en huisartsenzorg. Bovendien, de totale kosten van de met manuele therapie behandelde patiënten waren ongeveer een derde van de kosten van fysiotherapie of huisartsenzorg.
- Korthals-de Bos et al. (2003), British Medical Journal

In vergelijking met andere alternatieve behandelingen

"Verminderde kans op een operatie werd waargenomen voor ... degenen wier eerste provider een chiropractor was. 42,7% van de werknemers [met rugletsels] die als eerste een chirurg zagen, werden geopereerd, in tegenstelling tot slechts 1,5% van degenen die een chiropractor zagen."
- Keeney et al. (2012), Spine

"Acute en chronische chiropractie patiënten ervoeren betere resultaten in pijn, functionele beperkingen en patiënttevredenheid; voor chronische patiënten werden klinisch belangrijke verschillen gevonden in pijn- en handicap verbetering."
- Haas et al (2005), Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

"In onze gerandomiseerde, gecontroleerde studie vergeleken we de effectiviteit van manuele therapie, fysiotherapie en behandeling door een huisarts bij patiënten met niet-specifieke nekpijn. Het slagingspercentage in zeven weken was twee keer zo hoog voor de manuele therapie groep (68,3%) als voor de verdere zorggroep (huisarts). Manuele therapie scoorde beter dan fysiotherapie op alle uitkomsten. Patiënten die manuele therapie kregen, waren minder afwezig van het werk dan patiënten die fysiotherapie of verdere huisartszorg kregen. Manuele therapie en fysiotherapie elk resulteerde in statistisch significant minder gebruik van pijnstillers dan huisartszorg. "
- Hoving et al (2002), Annals of Internal Medicine

Voor hoofdpijn

"Manipulatie van de cervicale wervelkolom werd geassocieerd met significante verbetering van hoofdpijn in onderzoek bij patiënten met pijn in de nek en/of nek disfunctie en hoofdpijn."
- Duke Evidence Report, McCrory, Penzlen, Hasselblad, Gray (2001)

"De resultaten van deze studie tonen aan dat manipulatie van de wervelkolom een effectieve behandeling is voor spanningshoofdpijn. . . Vier weken na beëindiging van de behandeling. . . ervaren de patiënten die manipulaties kregen een aanhoudend therapeutisch voordeel, in tegenstelling tot patiënten die Amitriptyline (een antidepressivum) kregen en weer terug bij af waren."
- Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Boline et al. (1995)

Voor nekpijn

In een studie gefinancierd door the National Center for Complementary and Alternative Medicine om de effectiviteit van de verschillende benaderingen te testen voor de behandeling van mechanische nekpijn, werden 272 deelnemers verdeeld in drie groepen die ofwel chiropractische manipulatie, pijnmedicatie (pijnstillers, narcotica en spierverslappers) of oefeningen kregen. Na 12 weken rapporteerde ongeveer 57% van degenen die een chiropractor zagen en 48% van degenen die oefeningen voorgeschreven kregen, pijnvermindering van ten minste een 75%, in vergelijking met 33% van de mensen in de medicatie groep. Na een jaar bleef ongeveer 53% van de medicatievrije groepen pijnvermindering van ten minste 75% rapporteren; in vergelijking met slechts 38% pijnvermindering onder degenen die medicatie namen.
- Annals of Internal Medicine, Bronfort et al.. (2012)

Kosteneffectiviteit

Behandeling van lage rugpijn gestart bij een chiropractor bespaart 40% op de kosten van de gezondheidszorg in vergelijking met zorg geïnitieerd door een arts (MD), volgens een studie die de gegevens van 85.000 mensen in Tennessee analyseerde gedurende twee jaar tijd. Men had zonder verwijzing open toegang tot artsen en chiropractoren en er was geen limiet aan het aantal bezoeken of verschil in de vergoeding. Onderzoekers schatten dat door chiropractoren gestartte behandeling zou hebben geleid tot een jaarlijkse kostenbesparing van 2,3 miljoen dollar in Tennessee. Ze concludeerden ook dat verzekeringsmaatschappijen die de toegang tot chiropractische zorg voor lage rugpijn beperken, meer betalen voor zorg dan wanneer ze dergelijke beperkingen niet zouden opleggen.
– Liliedahl et al (2010), Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

"Chiropractische zorg bleek relatief kosteneffectief voor de behandeling van chronische lage-rugpijn. Chiropractie en medische zorg voor acute patiënten presteerden vergelijkbaar. Praktijkresultaten waren consistent met literatuurstudies naar de effectiviteit van wervelkolom manipulatie: manipulatie therapie is ten minste even goed als, en in sommige gevallen beter dan andere therapieën. "
- Haas et al (2005), Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

Patiënt tevredenheid

"Chiropractie patiënten bleken na vier weken behandeling meer tevreden over hun zorgverlener, dan medische patiënten waren. De resultaten van observatie studies suggereerden dat rugpijn patiënten meer tevreden zijn over chiropractische zorg dan over medische zorg. Bovendien, studies concluderen dat patiënten meer tevreden zijn met chiropractische zorg dan ze waren na zes weken fysiotherapie. "
- Hertzman-Miller et al. (2002), American Journal of Public Health