Coronavirus (COVID-19)

maandag 16 maart 2020

Naar aanleiding van de meest recente maatregelen die de overheid heeft getroffen in het kader van het coronavirus hebben wij besloten om tot 6 april a.s. onze dienstverlening drastisch te beperken.

Spoedgevallen

We zijn nog aan het bekijken of er binnen de richtlijnen de mogelijkheid bestaat voor spoedgevallen, die niet kunnen wachten tot 6 april. Indien uw klachten dringend zijn, dan verzoeken wij u om dit aan ons te laten weten. Uw chiropractor zal dan contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Uw geplande afspraak vóór 6 april 2020

Indien u een afspraak bij ons heeft vóór 6 april 2020 dan nemen wij contact met u op om deze te verplaatsen. Door het uitstellen van alle niet dringende afspraken zal onze agenda in de periode na 6 april erg druk zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.

Consult op afstand

Tot 6 april 2020 bieden wij u in plaats van uw reguliere behandeling desgewenst een telefonisch of e-consult aan. Hierbij evalureren we uw huidige situatie en bespreken we de voortgang van het herstelproces. Op basis daarvan kunnen we u adviseren over het vervolgtraject en waar nodig voorzien van aanvullende oefeningen. Voor bestaande patiënten zijn er aan deze dienstverlening géén kosten verbonden.

Uw geplande afspraak na 6 april 2020

Vooralsnog verwachten wij onze dienstverlening vanaf 6 april 2020 te hervatten. Omdat we niet verwachten dat alle maatregelen omtrent het coronavirus tegen die tijd volledig zijn opgeheven blijven de eerder genomen maatregelen in onze praktijk vanaf die datum van kracht.

Wij verzoeken u om alléén te komen. Indien het een afspraak voor uw kind jonger dan 16 betreft, dan is de aanwezigheid van maximaal één ouder/verzorger toegestaan.

In de volgende gevallen verzoeken wij u dringend om uw afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip (minimaal twee weken later):

 • U heeft of had recentelijk luchtwegklachten (niezen, licht hoesten, loopneus of keelpijn).
 • U heeft koorts of een koortsig gevoel.
 • U bent recentelijk (binnen 14 dagen voorafgaand aan uw afspraak) in een gebied geweest dat door de RIVM als risicogebied is bestempeld. 

Verder willen we u vragen om het volgende in acht te nemen:

 • Was na binnenkomst uw handen met zeep (dit kan op de WC).
 • Schud geen handen met uw chiropractor of andere aanwezigen.
 • Houd in de wachtkamer gepaste lichamelijke afstand tussen uzelf en de andere aanwezigen.

Wij adviseren patiënten die tot een voor het corona virus kwetsbare groep behoren om hun afspraak te verzetten indien de klachten niet dringend zijn. Kwetsbare groepen zijn onder andere: 

 • Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die in aanmerking komen voor griepvaccinatie.  
 • Volwassenen (18+) met:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
  • chronische hartaandoeningen
  • diabetes mellitus
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
  • verminderde weerstand tegen infecties door:
   • medicatie voor auto-immuunziekten
   • orgaantransplantatie
   • hematologische aandoeningen
   • aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen
   • chemotherapie en/of bestraling 

Onze chiropractoren en secretaresses doen hun uiterste best om een zo goed mogelijk hygiene te waarborgen in de praktijk. Zij wassen na elke patiënt hun handen en zaken als PIN-apparaat, deurklinken en behandelbanken worden zeer frequent grondig gereinigd.

Verkoudheidsklachten bij ons personeel kan er toe leiden dat er onverhoopt geen secretaresse aanwezig is of dat u behandeld wordt door een andere chiropractor dan u gewend bent. We proberen zo goed mogelijk bereikbaar te blijven, maar dit kan wisselen.

Voor de meest recente informatie over het coronavirus en de in Nederland geldende maatregelen verwijzien wij u naar de website van het RIVM.