Verwijzing en rapportage

Huisartsen, specialisten (orthopeden en neurologen), fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals verwijzen regelmatig patiënten naar onze praktijken. Deze verwijzing is echter niet noodzakelijk om bij ons behandeld te kunnen worden. U kunt namelijk ook direct contact met ons opnemen om een afspraak voor een eerste consult te maken. Na instemming van de patiënt ontvangt een arts, fysiotherapeut of specialist, een volledig verslag.

Wanneer u betrokken bent geweest bij een ongeval of om andere reden ziek bent en u vertegenwoordigd wordt door een bedrijfs- en/of verzekeringsarts, ontvangt deze op verzoek, met uw instemming, ook een volledig verslag.

Röntgenfoto's

In bepaalde gevallen is aanvullende informatie in de vorm van röntgenfoto's nodig. In onze praktijk beschikken we niet over apparatuur om deze zelf te maken. Dit is bepaald door de huidige wetgeving. Hierdoor zijn we genoodzaakt dit via de huisarts te laten verlopen. De huisarts zal een verwijzing verstrekken voor het ziekenhuis op verzoek van de chiropractor. Vaak is het zo dat er al recente röntgenfoto's bestaan. Dan worden deze opgevraagd door de patiënt of de praktijk al naar gelang de regelgeving binnen het ziekenhuis. In tegenstelling tot de veelvoorkomende opvatting is het niet zo dat röntgenfoto's vaak de antwoorden op onze vragen over klachten biedt. Een foto is een twee dimensionaal plaatje waar alleen structurele afwijkingen op te zien zijn. Het laat niets zien over het functioneren van het betreffende gebied. Terwijl juist het probleem door het niet of teveel bewegen van een gewricht of spier veroorzaakt kan worden.